(1)
Jevtić, M. ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА. SPZ 2012, 56, 252-269.