(1)
Kolarić, D. СУЗБИЈАЊЕ ТЕРОРИЗМА И КРИВИЧНИ ЗАКОНИК НЕМАЧКЕ. SPZ 2012, 56, 56-70.