(1)
Perić, T. ПАУНДОВА КРИТИКА МЕХАНИЧКЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ. SPZ 2012, 56, 33-46.