(1)
Leković, V. SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II. SPZ 2018, 62, 137-152.