[1]
Rabrenović, A. и Radević, R. 2016. GRANICE PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U SEKTORU BEZBEDNOSTI – PRIMER CRNE GORE. Strani pravni život. 60, 3 (Сеп. 2016), 23-37.