[1]
Manojlović, D. и Jović, V. 2019. IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRES STANA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA PRIBAVLJENOG IZ POLICIJSKOG IZVORA (komparativno istraživanje iz adverzijalnog i kontinentalnog pravnog sistema). Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), Docent, Univerzitet Megatrend u Beogradu, Pravni fakultet. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-20471.