[1]
Rabrenović, A. 2019. IZAZOVI U POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U CRNOJ GORI. Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), 125-141. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-20224.