[1]
Knežević Bojović, A. и Purić, O. 2019. OBUKA SUDIJA I PRAVO EU: POGLED NA UPOREDNOPRAVNU I PRAKSU SRBIJE. Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), 73-93. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-20572.