[1]
Jovičić, K. 2019. KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), 39-50. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-20337.