[1]
Ječmenić, M. 2012. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ. Strani pravni život. 56, 2 (Апр. 2012), 352-367.