[1]
Jevtić, M. 2012. ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА. Strani pravni život. 56, 2 (Апр. 2012), 252-269.