[1]
Milošević, M. 2012. КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У АНГЛО – АМЕРИЧКОМ ПРАВУ. Strani pravni život. 56, 2 (Апр. 2012), 230-251.