[1]
Mrvić-Petrović, N. 2012. VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE. Strani pravni život. 56, 2 (Апр. 2012), 210-229.