[1]
Perić, T. 2012. ПАУНДОВА КРИТИКА МЕХАНИЧКЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ. Strani pravni život. 56, 2 (Апр. 2012), 33-46.