[1]
Leković, V. 2018. SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II. Strani pravni život. 62, 1 (Јан. 2018), 137-152.