STRENGTHENING THE INTERNATIONAL REGIME FOR THE PREVENTION OF THE ILLICIT TRADE IN CULTURAL GOODS

  • Vesna Ćorić Erić, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Milica V. Matijević, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: nedozvoljena trgovina; kulturna dobra; UNESCO Konvencija; UNIDROIT Konvencija

Apstrakt

Članak izučava međunarodno pravne i regionalne instrumenate koji su usmereni na zabranu i sprečavanje nedozvoljenog prometa kulturnim dobrima. Analiziraju se razlike između pojedinih pravnih režima, i prikazuje razvoj međunarodno pravnih instituta u pomenutoj oblasti. Autori pre svega proučavaju komplementarnost i dejstvo UNESCO Konvencije o merama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara, (1970), Direktive (EEZ) broj 93/7 od 15.03.1993. o povraćaju kulturnih objekata nezakonito iznetih sa teritorije država članica i UNIDROIT Konvencije o ukradenim ili ilegalno izvezenim kulturnim dobrima (1995). Autori naglašavaju potrebu za daljim usavršavanjem postojećeg međunarodnopravnog uređenja u oblasti suzbijanja nezakonitog prometa kulturnim dobrima.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci