BORBA PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA U REPUBLICI FRANCUSKOJ

Ključne reči: Republika Francuska, visokotehnološki kriminal, zloupotreba informacionih tehnologija, zloupotrebe podataka

Apstrakt

Republika Francuska je jedna od najrazvijenijih država Evropske Unije. U martu 2008. godine Internet je u Republici Francuskoj koristilo 58.1% stanovništva, a broj korisnika je od tada u stalnom porastu. Tokom 2008. i 2009. godine borba protiv visokotehnološkog kriminala od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske postavljena je kao prioritet radi očuvanja informacione strukture kao osnove savremenog informacionog društva. Francuski zakoni se konstantno prilagođavaju savremenoj praksi vezanoj za visokotehnološki kriminal, a struktura državnih organa Francuske namenjena borbi protiv ovog fenomena predstavlja primer efikasnog sistema za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Krivično pravna regulativa u Republici Francuskoj pruža efikasne okvire za sprečavanje ove pojave. Oštra kaznena politika koje se ogleda u visini zatvorskih kazni koje su zaprećene, kao i zaprećenim novčanim kaznama predstavlja i svojevrstan faktor odvraćanja od izvršenja krivičnih dela iz ove oblasti.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad