ПРЕДУГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ У ЕНГЛЕСКОМ, ФРАНЦУСКОМ И НЕМАЧКОМ ПРАВУ

  • Velimir Živković
    e-mail: institut@iup.rs
    Magister Juris (Oxford), докторант Правни факултет Универзитета у Београду
Ključne reči: предуговорна одговорност, одговорност за преговоре, енглеско право, немачко право, француско право

Apstrakt

Правна одговорност лица за период који претходи склапању уговора је питање које је на различите начине решено у правним системима. Уређивање ове области правним правилима није једноставно услед великог броја различитих радњи и докумената који се могу јавити у овој фази – од почетног распитивања о могућностима сарадње па све до детаљно разрађених договора који су на самој граници потпуног уговора. Да ли и како санкционисати страну која у једном моменту одустане од даљих преговора иако је друга страна можда имала трошкове или била уверена у постизање коначног договора? Циљ овог чланка је да изнесе одговоре које су на ова питања дали правни системи Енглеске, Француске и Немачке кроз анализу законских правила, јуриспруденције и доктринарних становишта. Закључак који се може изнети је да се у овој области показује јасна подела на енглески и контитентални приступ, који су у великој мери дивергентни, али и да су одређена неприхватљива понашања у преговорима често слично регулисана иако применом различитих правних института.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad