ORGANSKA PROIZVODNJA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

 • Irena Kaljević Zimonja
  e-mail: institut@iup.rs
  Privredna komora Beograda
 • Nemanja Petrović
  e-mail: institut@iup.rs
  Privredna komora Beograda
 • Jelena Vukadinović, MA
  e-mail: institut@iup.rs
  Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: organska proizvodnja, zajednička poljoprivredna politika,Evropska unija, organska poljoprivreda u Srbiji

Apstrakt

Rastuća svest potrošača o bezbednosti hrane i zaštiti životne okoline doprinela je poslednjih godina povećanju organske poljoprivredne proizvodnje. Organsku proizvodnju treba posmatrati kao deo održivog agrosistema, koja pruža alternativu tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Evropska unija je označila održivost poljoprivrede uz zaštitu prirodne okoline kao ključni cilj današnje Zajedničke poljoprivredne politike Unije. Republika Srbija je donošenjem novog zakona u ovoj oblasti jasno pokazala da se zalaže za harmonizaciju ove oblasti sa propisima Unije.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad