IZAZOVI PRED REPUBLIKOM SRBIJOM U PROCESU HARMONIZACIJE PROPISA U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSKE POLITIKE

  • Mirjana Glintić
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Harmonizacija propisa, bezbednost hrane, sledljivost, samokontrola, zaštita potrošača, kvalitet.

Apstrakt

U procesu usaglašavanja sa propisima Evropske unije, Republika Srbija mora da ispuni najviše evropske standarde u oblasti bezbednosti hrane i veterinarske politike, čime bi obezbedila konkurentnost svojih proizvoda na evropskom tržištu, kao i zadovoljstvo i zaštitu potrošača. Predmet rada je analiza obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti, kroz pregled propisa Evropske unije i do sada donetih propisa Republike Srbije u ovoj oblasti, uz ukazivanje na razlike u odnosu na tradicionalna pravila koja su važila u Republici Srbiji. Analiza pokazuje da je i sama Evropska unija prešla dug put pre nego što je došla do današnjih, funkcionalnih propisa i, stoga, autor zaključuje da bi i Republika Srbija trebalo da prati proverenu evropsku shemu koja će joj omogućiti izlazak na evropsko tržište.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad