DILEMA: KIBER ILI SAJBER

Ključne reči: kiber, sajber, računarska tehnologija, komunikaciona tehnologija, informaciona tehnologija, Internet

Apstrakt

Polazeći od činjenice da sve šira primena informacione tehnologije, pored niza najraznovrsnijih promena, u naš život uvodi i novu terminologiju, koja se, nažalost, olako, nekritički, a često i bez elementarnog razumevanja suštine značenja pojedinih termina, olako uvodi u naš jezik, izazivajući probleme i dileme u njihovoj upotrebi, autor želi da u ovom prilogu ukaže na nekoliko otvorenih terminoloških pitanja i istovremeno da pokuša da razjasni dilemu upotrebe termina: kiber ili sajber.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad