FRANCUSKI RAČUNSKI SUD – TRADICIONALNI ČUVAR DRŽAVNE KASE

  • Aleksandra Rabrenović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo
Ključne reči: Francuski Računski sud; eksterna kontrola; francuski Parlament, Francuski Računski sud, eksterna kontrola, francuski Parlament

Apstrakt

Rad analizira organizacionu strukturu i funkcije francuskog Računskog suda (Cour des Comptes), kao jednu od najprestižnijih državnih institucija Francuske. Francuski računski sud odlikuje se visokim stepenom nezavisnosti i profesionalizma u vršenju eskterne revizije budžetskih sredstava, koji su utemeljeni u dobro postavljenom Ustavnom i zakonodavnom uređenju nadležnosti Računskog suda. Tokom svog dvovekovnog postojanja, Računski sud u skladu sa svojom tradicijom nije služio ni izvršnoj ni zakonodavnoj vlasti, nego samo ”narodu”. Međutim, krajem XX i početkom XXI veka ulažu se napori za povezivanjem rada Računskog suda sa aktivnostima odborima francuskog parlamenta, kako bi se poboljšala implementacija preporuka suda i osnažila demokratska kontrola trošenja budžetskih sredstava. Zbog toga se u radu pored tradicionalnih funkcija Računskog suda, kao što su suđenje o pravilnosti finansijskih izveštaja i revizija svrsishodnosti finansijskog poslovanja, posebno analizira i nova uloga Računskog suda kao potencijalnog pomoćnika parlamenta.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Rabrenović, A. (2012) FRANCUSKI RAČUNSKI SUD – TRADICIONALNI ČUVAR DRŽAVNE KASE, Strani pravni život, 56(3), стр. 261-276. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/356 (приступљено: 8 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad