RELEVANTNO TRŽIŠTE I TEST PRETPOSTAVLJENOG MONOPOLISTE U AMERIČKIM SMERNICAMA O HORIZONTALNIM KONCENTRACIJAMA

  • Ivana Rakić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: test pretpostavljenog monopoliste, SSNIP test, relevanrno tržište, pravo konkurencije, ameriko pravo

Apstrakt

U radu se analiziraju pojedine odredbe američkih Smernica o horizontalnim koncentracijama iz 2010. godine kojima se regulišu relevantno tržište i test pretpostavljenog monopoliste (SSNIP test). Nove smernice su zamenile Smernice iz 1992. godine i usvajaju novi pristup koji Ministarstvo pravde i Federalna trgovinska komisija (‘Agencije’) primenjuju u analizi koncentracija. Smernice su usmerene na metode direktne procene efekata koje koncentracije imaju na konkurenciju i zato više ne naglašavaju ulogu koju utvrđivanje relevantnog tržišta ima u ovoj analizi. Takođe je izmenjen test pretpostavljenog monopoliste, iako je test ostao važan metod za utvrđivanje relevantnog tržišta. Testom se i dalje utvrđuje da li bi pretpostavljeni monopolista izvršio malo, ali značajno i trajno povećanje cena, ali se on više ne primenjuje kao iterativan postupak, a princip utvrđivanja “najužeg tržišta” je ublažen. Autor analizira da li će sudovi prihvatiti ovaj novi pristup koji usvajaju Smernice umesto da utvrđuju relevantno tržište, tržišne udele i tržišnu koncentraciju. Ukazuje se na to da relevantno tržište ima manju, ali još uvek značajnu ulogu u analizi koncentracije, i da će Agencije nastaviti da utvrđuju relevantno tržište u postupcima ocene horizonalnih koncentracija.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad