Приказ књиге: СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И АКТУЕЛНО СТАЊЕ

  • Nevenko Vranješ, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Apstrakt

Приказ књиге:
Проф. др Љубинко Митровић и мр Гојко Павловић

Objavljeno
2013-12-31
Kako citirati
Vranješ, N. (2013) Приказ књиге: СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И АКТУЕЛНО СТАЊЕ, Strani pravni život, 57(1), стр. 384-387. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/340 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Prikaz