SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU PRED EVROPSKIM SUDOM PRAVDE

  • Mirjana Glintić, M.A.
    e-mail: institut@iup.rs
    Dipl.pravnik-master, istraživač saradnik, Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, direktno dejstvo, bilateralni sporazum, mešoviti sporazum, Evropski sud pravde.

Apstrakt

Autor analizira pravni položaj i tumačenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u pravnom poretku Evropske unije i pravnom poretku država kandidata i postavlja posebno zanimljivo pitanje- da li ova vrsta bilateralnih i mešovitih ugovora ima direktno dejstvo? Odgovor na ovo pitanje bi trebalo da da Evropski sud pravde. Međutim, u ovoj oblasti nedostaje prakse Suda pravde, te se prilikom traženja odgovora na ovo pitanje, mora krenuti od stavova Suda pravde o pitanju direktnog dejstva sporazuma o pridruživanju, sa kojim postoje odgovarajuće sličnosti.

Rad će se sastojati od tri dela, uz uvod i zaključak. U prvom delu su opisane osnovne karakteristike sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugi deo analizira odnos i sličnosti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa sporazumima o pridruživanju, dok je treći deo posvećen prikazu slučajeva iz prakse Evropskog suda pravde, u kojima je sporazumima o pridruživanju priznato direktno dejstvo.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad