KAKO SRPSKO PRAVOSUĐE ULAZI U SKRINING ZA POGLAVLJE 23: KRITIČKI OSVRT NA NACIONALNU STRATEGIJU REFORME PRAVOSUĐA 2013 - 2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJE

  • Ana Knežević Bojović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: reforma pravosuđa, strategija, pridruživanje EU

Apstrakt

U radu autorka iznosi kritički pogled na pojedina pitanja obuhvaćena Strategijom reforme pravosuđa u Srbiji za period 2013.-2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje, imajući u vidu činjenicu da su to ključni dokumenti od čijeg će sprovođenja zavisiti pregovori o pridruživanju Evropskoj uniji u poglavljima 23. i 24. Autorka ukazuje na nedoslednosti i nedorečenosti Strategije i Akcionog plana, ali i na dobrodošle planirane izmene normativnog okvira u Srbiji.

Objavljeno
2013-09-30
Kako citirati
Knežević Bojović, A. (2013) „KAKO SRPSKO PRAVOSUĐE ULAZI U SKRINING ZA POGLAVLJE 23: KRITIČKI OSVRT NA NACIONALNU STRATEGIJU REFORME PRAVOSUĐA 2013 - 2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJ“E, Strani pravni život, 57(3), стр. 63-78. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/280 (приступљено: 29 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad