ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ВЕРА, ДИЈАСПОРЕ И ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

Ključne reči: вера, дијаспора, људска и мањинска права, државна управа, ресор

Apstrakt

У раду аутор анализира развој и правна решења о организацији и   функцијама   државне   управе   у   областима вера, дијаспоре и људских и мањинских права. Имајући у виду упоредноправну тенденцију обједињавања управних послова у овим областима, као и њихову сличност и значај, закључак је да постоји потреба формирања ресора који би у Републици Србији био надлежан ако не искључиво за области вера, дијаспоре и људских и мањинских права, онда свакако за све управне послове који се у њима обављају.

Objavljeno
2014-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad