УСВОЈЕЊЕ У НЕМАЧКОМ И АУСТРИЈСКОМ ПРАВУ

  • Ana Čović, PhD Научни сарадник, Институт за упоредно право у Београду
Ključne reči: усвојење, право Немачке, право Аустрије, међудржавно усвојење, Хашка конвенција о заштити деце и сарадњи у међудржавном усвојењу.

Apstrakt

У раду ће бити анализиране одредбе Немачког грађанског законика и Аустријског грађанског законика које регулишу институт усвојења, са освртом на положај ЛГБТ популације у овој области. На међународном нивоу, ова област је регулисана Хашком конвенцијом о заштити деце и сарадњи у међудржавном усвојењу коју су Немачка и Аустрија ратификовале. Иако се заснивањем међудржавног усвојења мења држава порекла детета, уз могућност одређених злоупотреба у пракси, чињеница је да за децу, за коју се не могу наћи усвојитељи међу домаћим држављанима, оно, често, представља најбољу опцију за збрињавање. Из тог разлога је занимљиво видети и какав је преовлађујући тренд када су у питању заснивања међудржавних усвојења у Немачкој и Аустрији.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad