МОЛИТИВЕНИ ДОРУЧАК КАО ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКА ЧИЊЕНИЦА

  • Miroljub Jevtić, PhD Факултет политичких наука Универзитета у Београду, уредник часописа „Политикологија религије“
Ključne reči: молитвени доручак, породица, религија, политика, политикологија религије

Apstrakt

Молитвени доручак је важан политичко-верски догађај.
Чињеница да се ради о политичком догађају је општепозната. Али
она друга да је и верски није довољно истакнута у српској политичкој
и друштвеној науци. То је последица чињенице да је наше друштво
секуларизовано и годинама васпитавано да религија одумире и да не
може утицати на политику. Молитвени доручак је доказ да то није
тако и да религија много делује на политички живот САД. Самим
тим много утиче и на остали свет. Зато што је Молитвени доручак
значајна спољно-политичка институција.

Objavljeno
2014-09-30
Kako citirati
Jevtić, M. (2014) МОЛИТИВЕНИ ДОРУЧАК КАО ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКА ЧИЊЕНИЦА, Strani pravni život, 58(3), стр. 109-124. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/220 (приступљено: 29 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad