POSLEDICE FINANSIJSKIH KRIZA – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA

  • Ranko Sovilj Istraživač saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd
  • Sanja Stojković-Zlatanović Istraživač saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd
Ključne reči: finansijska kriza, berzanski mehur, Velika ekonomska kriza, globalna recesija, Beogradska berza

Apstrakt

Sa svakom novom fnansijskom krizom aktuelizuje se pitanje regulisanja i delotvornosti predloženih mera i rešenja u cilјu suzbijanja krize. U radu autor se služi uporednopravnim i istorijskopravnim metodom, analizirajući posledice fnansijskih kriza na tržište kapitala, kao i na tržište u celini. U uvodnom delu objašnjava se nastanak berzanskog  kraha, navodeći brojne činioce koji mogu dovesti do kraha berze i sloma finansijskog tržišta. U drugom delu dat je prikaz najznačajnijih berzanskih krahova u istoriji, sa posebnim osvrtom na posledice koje su proizveli ti krahovi. U poslednjem delu ukratko se ukazuje na poslovanje Beogradske berze, kao i na osobenosti domaćeg fnansijskog tržišta. U zaklјučku se ističe značaj berzi u savremenim uslovima poslovanja, s cilјem sprečavanja kriza, i/ili ublažavanja postojećih kriza.

Objavljeno
2017-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad