НОВИНЕ У ПРАВУ НА ПРИСТУП СУДУ У АУСТРИЈСКОМ УПРАВНОМ СПОРУ

  • Katarina Golubović, PhD Адвокат Комитета правника за људска права
Ključne reči: право на приступ суду, управни суд, управни спор, Аустрија, Европски суд за људска права

Apstrakt

У раду се истражује утицаj стандардa у области права на приступ суду у управном спору на промене организације и функционисања управног судства у Аустрији. Ауторка идентификује стандарде права на приступ суду у управном спору настале у пракси Европског суда за људска права. Потом се врши приказ главних одлика управног спора на основу Закона о Управном суду od 1985. године који је послужио као модел регулисања југословенског управног спора. Циљ рада је да укаже на превазиђеност модела на коме је заснован српски управни спор и пружи смернице за реформе у области управно-процесног права.

Objavljeno
2015-08-31
Kako citirati
Golubović, K. (2015) НОВИНЕ У ПРАВУ НА ПРИСТУП СУДУ У АУСТРИЈСКОМ УПРАВНОМ СПОРУ, Strani pravni život, 59(3), стр. 255-269. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/171 (приступљено: 26 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad