REFERENDUM U KANADI

Ključne reči: referendum, Kanada, Kvebek, ustav, federalizam, suverenitet

Apstrakt

U prvom delu članka, autor daje kratak teorijski pogled na instituciju referenduma i na razvoj ustavnosti u Kanadi od njenih početaka u devetnaestom veku, preko federalne krize sedamdesetih godina dvadesetog veka, pa do neuspelih nastojanja pronalaženja kompromisa između provincije Kvebek i ostatka Kanade. U drugom delu rada se govori o zakonskim okvirima institucije referenduma i održanim referendumima kako na nivou federacije tako i provincija.

Referendum kao način koji građanima omogućava ućešće u donošenju za njih važnih odluka je od početka dvadesetog veka korišćen u Kanadi, ali vrhunac je bio krajem tog veka, donošenjem izuzetno značajnih odluka za opstanak kanadske federacije.

Raspisivanje referenduma je ako posmatramo federalni i provincijski nivo u velikoj disproporciji u korist provincija, jer je na federalnom nivou samo tri puta sproveden referendum. Do sada svaki održani referendum je bio konsultativne prirode, bez obaveze poštovanja rezultata. Međutim, verovatno da su rezultati referenduma bili drugačiji u Kvebeku, vlast te provincije bi svakako nastojala da, poštujući volju građana, pregovara o suverenitetu Kvebeka.

Objavljeno
2015-08-31
Sekcija
Originalni naučni rad