1.
Milovanović D. PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU. SPZ [Интернет]. 31Јан.2017 [цитирано 27Март2023];61(1):183-92. Available from: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/25