Njegomir, Vladimir, и Zdravko Petrović. PREDUZETNIŠTVO U OSIGURANJU: ZNAČAJ I PRAVNI PRINCIPI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA OSIGURAVAČA. Strani pravni život 61, no. 1 (Јануар 31, 2017): 109-120. приступљено Септембар 30, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/75.