Tešović, Olga. ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U PRAVIMA NORDIJSKIH DRŽAVA. Strani pravni život 62, no. 2 (Јули 18, 2018): 185-202. приступљено Јули 14, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/430.