Đurić, Vladimir. ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život 57, no. 1 (Јануар 31, 2013): 115-133. приступљено Август 12, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/319.