Milutinović, Veljko. ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КРИТЕРИЈУМА УТИЦАЈА НА ТРГОВИНУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА. Strani pravni život 58, no. 3 (Септембар 30, 2014): 395-408. приступљено Јули 6, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/235.