Todorović, Ivan. КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. Strani pravni život 58, no. 3 (Септембар 30, 2014): 359-376. приступљено Јули 7, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/233.