Ćorić, Vesna. ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦА АКТИВНОСТИ МИСИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Strani pravni život 58, no. 3 (Септембар 30, 2014): 207-223. приступљено Септембар 29, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/225.