Đurković, Miša. ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ. Strani pravni život 58, no. 3 (Септембар 30, 2014): 31-52. приступљено Септембар 29, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/216.