Knežević Bojović, Ana. UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU. Strani pravni život 59, no. 2 (Април 30, 2015): 131-144. приступљено Јули 7, 2020. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/183.