Blagojević, M. ZAMKE USAGLAŠAVANјA DOMAĆIH PROPISA SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE (Kroz Primjer Neustavnosti Jednog Domaćeg Pravnog Instituta). Strani Pravni život, том 61, изд. 1, Jan. 2017, стр. 169-82, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/9.