Vukadinović Marković, J., и V. Popović. (NE)UGOVORNICE ARBITRAŽNOG SPORAZUMA KAO STRANKE ARBITRAŽNOG POSTUPKA: TEORIJA GRUPE KOMPANIJA. Strani Pravni život, том 66, изд. 2, Aug. 2022, стр. 187-04, doi:10.56461/SPZ_22201KJ.