Matijević, M. „ADEKVATNA ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM SEKTORU: PRIRODA, SADRŽINA I OBIM OBAVEZA U KOMENTARIMA SAVETODAVNOG KOMITETA ZA OKVIRNU KONVENCIJ“U. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 55-68, doi:10.5937/spz64-29799.