Jovičić, K. POSEBNI SLUČAJEVI KADA SE UGOVOR MOŽE RASKINUTI PREMA BEČKOJ KONVENCIJI. Strani Pravni život, том 61, изд. 1, Jan. 2017, стр. 51-62, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/79.