Matić Bošković, M. UREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIH I OKRIVLJENIH U PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 29-43, doi:10.5937/spz64-25003.