Njegomir, V., и Z. Petrović. PREDUZETNIŠTVO U OSIGURANJU: ZNAČAJ I PRAVNI PRINCIPI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA OSIGURAVAČA. Strani Pravni život, том 61, изд. 1, Jan. 2017, стр. 109-20, http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/75.