Lipovčić, S. INSPEKCIJSKI NADZOR KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV FAKTIČKOG RADA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 63, изд. 3, Oct. 2019, стр. 107-1, doi:10.5937/spz63-22550.