Reljanović, M. UGOVORI SA NULTIM RADNIM VREMENOM. Strani Pravni život, том 63, изд. 3, Oct. 2019, стр. 33-47, doi:10.5937/spz63-22783.