Manojlović, D., и V. Jović. IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRES STANA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA PRIBAVLJENOG IZ POLICIJSKOG IZVORA (komparativno Istraživanje Iz Adverzijalnog I Kontinentalnog Pravnog Sistema). Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. Docent, Univerzitet Megatrend u Beogradu, Pravni fakultet, doi:10.5937/spz0-20471.